Anna Porvari

//

21.6.2023

Virtuaalitilat muokkaavat B2B myyntiä - 3 keskeistä asiaa

Virtuaalitilat B2B_3D_blogi
Nykyisessä B2B-myynnin hybridimaailmassa henkilökohtaiset kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ovat edelleen ensiarvoisen tärkeitä luottamuksen ja hyvän asiakassuhteen luomisessa. Kuitenkin viime vuosien nopea siirtyminen verkkoon korostaa yhä enemmän digitaalisten kohtaamisten roolia B2B myynnin tukena. Siinä mieleenpainuva digitaalinen preesenssi sekä sujuvasti etänä tapahtuva henkilökohtainen vuorovaikutus ovat avainrooleissa. Ostajat etsivät yhä enemmän tietoa digitaalisista lähteistä ennen yhteydenottoa myyntiin. 

Seuraavaksi käyn läpi kolme tärkeää etua virtuaalisten tilojen hyödyistä. Lue eteenpäin saadaksesi selville, miten tämä innovatiivinen lähestymistapa voi muuttaa asiakaskokemuksesi ja samalla edistää kestävää kehitystä.

Vastaus muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen

Ostokäyttäytymisemme on muuttunut. Tämä on tärkeä huomioida myös B2B-myynnissä, jossa ostoprosessit ovat usein monimutkaisia ja vaativat pitkiä harkinta-aikoja. Huolella rakennettu interaktiivinen esittelytila auttaa asiakasta ymmärtämään tuotteen tai palvelun erityispiirteitä ja etuja. Kun yritysasiakkaat voivat tutustua tuotteisiin omassa rauhassa, milloin ja missä tahansa, he voivat rauhassa tehdä selkeään ja laajaan informaatioon perustuvia harkittuja päätöksiä, ilman että heidän tarvitsee vielä tässä vaiheessa olla yhteydessä myyjään.

Näyttävästi toteutettu interaktiivinen esittelytila, jossa ostaja voi viettää aikaa perusteellisesti tuotteeseen tutustuen, sitouttaa asiakasta jo harkintavaiheessa ja jättää varmasti lähtemättömän vaikutuksen.

Ei reaalimaailman rajoja

Ympäri vuorokauden avoinna oleva virtuaalinen showroom tarkoittaa, että yritys voi tavoittaa potentiaalisia asiakkaita laajemmin ja tehokkaammin, riippumatta aikavyöhykkeistä tai maantieteellisistä rajoituksista. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vahvistaa brändin kansainvälistä näkyvyyttä ja mahdollistaa kasvua B2B-myynnissä.

Virtuaalinen näyttelytila ei ole myöskään riippuvainen käytettävissä olevasta pinta-alasta, vaan näyttelytiloja voidaan rakentaa ja laajentaa yrityksen muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Ilman reaalimaailman rajoja luodut uudenlaiset tilat ja ympäristöt antavat mahdollisuuden keskittyä olennaiseen ja korostaa ja havainnollistaa myytävän tuotteen ominaispiirteitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Virtuaalitilat B2B_Anna Porvaari_blogi

Tukee kestävää kehitystä

Yksi virtuaalisten esittelytilojen merkittävimmistä eduista on niiden mukautuminen osaksi kestävää kehitystä. Asiakaskohtaamiset, tuotteiden esittelyt tai koulutuksen siirtäminen virtuaaliseen ympäristöön vähentää merkittävästi matkustamisen tarvetta. Tämä vähentää paitsi yrityksen hiilijalanjälkeä, myös resurssien kulutusta. Lisäksi se vähentää tarvetta kuljettaa fyysisiä tuotteita tai koneita näyttelyihin tai asiakkaiden luokse, mikä puolestaan pienentää yrityksen ympäristövaikutuksia. Eivätkä virtuaaliset tilat kulu käytössä.

On tärkeää huomata, että tällaiset muutokset eivät vaikuta vain yrityksen toimintaan, vaan myös sen asiakkaisiin. Yritykset voivat auttaa asiakkaitaan suuremmassa määrin suuntaamaan toimintansa kohti kestävämpää ja vähähiilisempää liiketoimintaa. Virtuaalisten esittelytilojen avulla asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin ja palveluihin omalta työpisteeltään tai kotoa käsin, mikä vähentää heidän tarvettaan matkustaa. Tämä auttaa yrityksiä tekemään positiivisia ympäristövaikutuksia laajemmin kuin pelkästään omassa toiminnassaan, samalla kun ne vahvistavat asemaansa alansa edelläkävijöinä.

Oikein hyödynnettynä virtuaalinen maailma tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia. Virtuaalisten esittelytilojen avulla yritykset voivat siirtyä uudelle tasolle sekä myynnissä että vastuullisuudessa. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Valokuva: Jussi Partanen

Käytämme sivustolla evästeitä luodaksemme mahdollisimman käyttäjäystävällisen kokemuksen.