Anna Porvari

//

3.6.2024

Markkinoiden elpyminen vaatii proaktiivista otetta

Nykyisessä taloustilanteessa monet yritykset ovat päätyneet odottavalle kannalle. Markkinointibudjetteja leikataan ja varat ohjataan muuhun välttämättömään. Onneksi pieniä valonpilkahduksia on mediassa jo väläytetty. Kasvu ja elpyminen vaatii kuitenkin investointeja uusien asiakasvirtojen tavoittamiseksi. Viimeistään nyt onkin syytä taas kiinnittää huomiota mainonnan ja markkinoinnin kriittiseen merkitykseen yritysten kasvun vauhdittajana.

Markkinoinnin rooli yrityksen kasvun vauhdittajana

McKinseyn raportti osoittaa, että toimitusjohtajien ja markkinointijohtajien välisen suhteen laatu korreloi voimakkaasti yritysten suorituskyvyn kanssa. Toimitusjohtajat, jotka asettavat markkinoinnin kasvustrategian ytimeen, saavuttavat todennäköisemmin yli 5 %:n vuosittaisen kasvun verrattuna kilpailijoihinsa.

Markkinoinnin avulla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa, rakentaa brändiä ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Epsilonin tuore tutkimus osoittaa, kuinka tärkeää on luoda kuluttajiin suhteita, jotka eivät ole pelkästään kaupallisia. On tärkeä lopettaa ajattelemasta 'brändäystä' ja ‘taktisuutta’ erillisinä ja irrallisina toimenpiteinä. Tehokas markkinointi ei vain kasvata myyntiä hetkessä, vaan myös rakentaa suhteita brändiin, ja lisäävät ostohalukkuutta pitkällä aikavälillä. 

Mainonnan vaikutus yrityksen arvoon

Yritykset, jotka leikkaavat markkinointibudjettejaan, vaarantavat brändin näkyvyyden ja markkina-aseman menettämisen, joita on vaikea palauttaa. Kantar Ad Intelligencen luvut osoittavat, että mediamainonnan määrä Suomessa on edelleen miinuksella, vaikka huhtikuu näyttikin jo hieman paremmalta. 

Mainonta vaikuttaa tutkitusti yrityksen osakekurssiin. WARCin Tutkimusanalyysi todentaa, että mainonnalla on yleensä positiivinen vaikutus yrityksen arvoon ja osaketuottoon sen vahvistaessa brändiarvoa ja brändin laatua. WARC nostaa esimerkkinä Kellogg’sin, joka talouskriisin 2008-2009 aikana jatkoi investoimista mainontaan, mikä johti lisääntyneeseen brändiuskollisuuteen ja vahvempaan markkina-asemaan taantumasta huolimatta. Mainonnan vähentäminen voikin viestiä, että yritys ei itse luota kasvuun. 

Päätöksen paikka: aggressiivista odottelua vai proaktiivista toimintaa

Mainonta auttaa ylläpitämään brändin näkyvyyttä ja lisää kuluttajien sitoutumista. Taloudellisen epävarmuuden aikana on olennaista, että brändit siirtyvät "aggressiivisesta odottamisesta" "proaktiiviseen toimintaan". Tämä proaktiivinen lähestymistapa ei ainoastaan auta yrityksiä selviytymään nykyisistä markkinaolosuhteista, vaan asettaa ne myös pitkän aikavälin menestykseen.

Käytämme sivustolla evästeitä luodaksemme mahdollisimman käyttäjäystävällisen kokemuksen.